Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie.

Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 256445135.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Reklamacje związane z towarem, realizacją Umowy sprzedaży, które wynikają z naruszenia praw konsumenta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie Regulaminu można kierować na adres handlowy@przyprawynmr.pl.

Jeżeli towar jest wadliwy, a termin jego przydatności do spożycia lub data minimalnej trwałości nie upłynęły, Konsument oraz Przedsiębiorca dokonujący zakupu w celu związanym z prowadzoną działalnością, jednak nieposiadającym dla niego charakteru zawodowego mogą żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, obniżenia ceny, lub odstąpienia od umowy sprzedaży. 

NMR Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: handlowy@przyprawynmr.pl lub telefonicznie: 256445135. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację. 

 

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Powyższe uprawnienie dotyczy Konsumentów, a także Przedsiębiorców z uprawnieniami konsumenckimi, którzy dokonują zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania i musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty. 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący musi poinformować NMR Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego, w ciągu 14 dni, pisemnie na adres: NMR Sp. z o.o. ul. Brzeska 147a, 08-110 Siedlce lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: handlowy@przyprawynmr.pl.

W przypadku odstąpienia od umowy kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni.

Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

NMR Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia  o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić  kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności w  sposób użyty podczas pierwotnej transakcji, bądź inny za wyraźną zgodą kupującego.

W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl