Regulamin sklepu

INFORMACJE WSTĘPNE 

 1. Sklep internetowy online - PrzyprawyNMR, działający pod adresem www.nmr.com.pl zwany dalej "Sklepem", prowadzony jest przez NMR Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Brzeska 147a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000039109, NIP 8211738497, REGON 710464661. Wysokość kapitału zakładowego 1.700.000,00 PLN.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Nabywca składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje w chwili otrzymania wpłaty na rachunek bankowy Sklepu: 13 1050 1953 1000 0090 8290 6695 ING Bank Śląski S.A.
 3. Produkty oferowane w Sklepie są wytwarzane przez właściciela sklepu.

TRANSAKCJE 

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Nabywcą, może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub firma.
 2. Przedmiotami transakcji prowadzonych przez Sklep są produkty wymienione w ofercie i przedstawione na stronach sklepu w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani. 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Nabywca może złożyć zamówienie w Sklepie za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie Sklepu.
 2. Koszty dostawy na terytorium RP produktów zamawianych w Sklepie zależą od wybranego przez Nabywcę sposobu wysyłki oraz metody płatności. W koszt dostawy wchodzi: koszt przesyłki (za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD) oraz koszt płatności (zależny od wybranej metody płatności). Koszty dostawy szczegółowo opisane są w zakładce koszty dostawy.

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W chwili przyjęcia przez Sklep zamówienia do realizacji Nabywca otrzymuje informację o zmianie statusu zamówienia na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 2. W przypadku braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem, przesyłka może być wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownik Sklepu będzie próbował skontaktować się z Nabywcą w celu zaproponowania rozwiązania satysfakcjonującego Nabywcę.
 3. W przypadku niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Nabywca może odmówić jej przyjęcia i niezwłocznie powiadomić o tym Sklep.
 4. W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Nabywcy, w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia lub podania błędnego adresu dostawy, Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami dostawy, a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa - również kosztami tych artykułów.
 5. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub faktura sprzedaży (na życzenie).

FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówienie: płatność przelewem - bezpośrednio na rachunek bankowy sklepu internetowego online PrzyprawyNMR, płatność internetowa poprzez system płatniczy PayU, płatność BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 2. Zamówienie może zostać zrealizowane również w przypadku zaznaczenia w formularzu zamówieniowym "przesyłka kurierska pobraniowa", gdy zapłata zostanie uiszczona gotówką przy odbiorze.

TERMIN REALIZACJI 

 1. Termin realizacji zamówienia wynosi 1 dzień roboczy (24 h), liczony od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie lub potwierdzenia zamówienia w przypadku przesyłki za pobraniem. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne, kiedy to termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu - nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany o terminie oczekiwania.
 2. W wyjątkowych przypadkach - okresy świąteczne, długie weekendy - termin realizacji może się wydłużyć do 10 dni.
 3. Dla realizacji zamówień za granicę RP - termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych.

REKLAMACJE

Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta

 1. Reklamacje związane z towarem, realizacją Umowy sprzedaży, które wynikają z naruszenia praw konsumenta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu można kierować na adres handlowy@przyprawynmr.pl.
 2. Jeżeli towar jest wadliwy, a termin jego przydatności do spożycia lub data minimalnej trwałości nie upłynęły, Konsument oraz Przedsiębiorca dokonujący zakupu w celu związanym z prowadzoną działalnością, jednak nieposiadającym dla niego charakteru zawodowego mogą żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, obniżenia ceny, lub odstąpienia od umowy sprzedaży. 
 3. NMR Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to było niemożliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, kupujący musi poinformować NMR Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego pisemnie na adres: NMR Sp. z o.o. ul. Brzeska 147a, 08-110 Siedlce lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: handlowy@przyprawynmr.pl.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy kupujący zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni.
 4. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. NMR Sp. z o.o. ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia  o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić  kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności w  sposób użyty podczas pierwotnej transakcji, bądź inny za wyraźną zgodą kupującego.
 6. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zabrania się, pod odpowiedzialnością prawą, wykorzystywania w celach komercyjnych jakichkolwiek treści publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów) bez zgody właściciela Sklepu.
 2. Zezwala się na wykorzystywanie treści publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów) w celach prywatnych, dydaktycznych i naukowych, z zastrzeżeniem podania źródła, a w przypadku publikacji w sieci internetowej - również podania linku do strony sklepu. W przypadku wykorzystania treści  w formie tekstowej czcionka opisująca źródło i link muszą być tej samej wielkości, co wykorzystany tekst. W przypadku zdjęć czcionka nie może być mniejsza niż 1/45 wysokości zdjęcia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl