Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI / BEZPIECZEŃSTWO / OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest spółka NMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą ul. Brzeska 147 A, 08-110 Siedlce, KRS 0000039109, NIP 8211738497, REGON 710464661, adres poczty elektronicznej: handlowy@przyprawynmr.pl, numer telefonu: +48 25 644 51 35 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
 
Państwa dane są przetwarzane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 
Użytkownik zgadza się na przekazanie jego danych osobowych do podmiotów współpracujących z NMR z o.o. wyłącznie w celu realizacji zamówienia, w szczególności dostarczania przesyłek przez firmy kurierskie i operatorów pocztowych, wykonania usług przez partnerów handlowych i usługowych, ewidencji dostaw, gwarancji oraz reklamacji.
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
Dane osobowe nigdy nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.
 
Dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego które są przetwarzane to:

  • imię i nazwisko;
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
  • adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy);
  • w wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 
Każda osoba ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, przeniesienia lub ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).
 
W celu realizacji Państwa żądań, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności lub w zakładce: kontakt
 
 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 
Klient ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez Operatora do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych, kontakt do organu nadzorczego umieszczony jest na stronie http://www.giodo.gov.pl.

Poprzez przystąpienie do korzystania ze Sklepu, wyrażasz automatycznie zgodę na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl